MaRjánka Růžičková

Terapie a poradenství

…tanec životem a život tancem

O mně

Těší mne setkávání se s druhým člověkem u jeho témat. Prohlížíme si život. Každý za sebe a jinak, ale zároveň spolu. Odkrýváme ve spolupráci další smysl a možnosti dobrého žití životních okamžiků a celých příběhů.

V určité životní etapě jsem si chtěla nově zarámovat mé osobní, životní, pracovní souvislosti a prožívání a porozumět lépe sobě samé a světu. Tehdy jsem potkala hlasovou improvizaci a taneční kontaktní improvizaci a terapeutickou metodu Biosyntézu – k životu citlivou a inspirativní, zdroj pro rozšiřování obzorů a možností. Metodu, která lidem pomáhá život žít.

Moje pracovna

Pracovní zkušenosti

 • Terapeutka
 • Asistentka učitelky ve vzdělávací skupině dětí z 1. až 3. třídy
 • Lektorka seberozvojových dílen
 • Asistentka personální agentury
 • Vědecká pracovnice Knihovny Akademie věd ČR
 • Máma 3 dětí

 • Kurzy a dílny

 • Univerzita Karlova v Praze – Katedra vědeckých informací a knihovnictví - obor Historie tištěné knihy
 • Český institut Biosyntézy - Biosyntéza somatická psychoterapie – pětiletý sebezkušenostní výcvik
 • Dílny a semináře metody Biosyntéza: Setkání s Biosyntézou, Meditativní tanec Buto, Práce se sny, Přenos a protipřenos v terapeutické práci, Párová terapie, Kazuistické supervize
 • Členství v Českém institutu biosyntézy
 • Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie – sebezkušenostní skupiny
 • Procesově orientovaná psychoterapie – semináře a dílny - Institut Procesově orientované psychoterapie
 • Respektovat a být respektován – kurs pro rodiče a učitele
 • Ženské skupiny osobnostního rozvoje
 • Škola Stargate
 • Maitri Breathwork
 • Hlasově improvizační sbor a projekt Řeky - Antonie Nyass
 • Hlasové dílny Hlasohledu.cz - Zuzana Vlčinská, Sylka Uhlig, Ivana Vostárková, Petr Váša, Ridina Ahmedová
 • Kontaktní taneční improvizace - Druna, náhorní planina – Zita Pavlištová
 • Africký tanec – Papis Nyass, Akasha Markelová

 • Co nabízím

  Spolupráce s klienty

  Klienty, kteří přicházejí, provázím a podporuji v jasné orientaci v jejich životním příběhu i v aktuálním životním dění a ve vztazích. Neobejdeme se bez postupného navázání dobrého lidského kontaktu a pocitu jistoty i bezpečí pro společnou práci. Vedeme rozhovory a mapujeme situace. Věnujeme se informacím vycházejícím z paměti těla. Zkoumáme společně dech a jeho podpůrné možnosti. Někdy se setkáváme u pohybu, doteku a tance. Jindy otevíráme společně prostory k imaginaci. Pracujeme se sny. V terapii přispívá i výtvarné vyjádření.

  Terapie a poradenství

  Spolupracuji s klientem na tvoření mentální a emoční rovnováhy, která je podporovaná rovnováhou a stabilitou tělesnou. Základem práce vždy je dobrý lidský kontakt i bezpečí pracovního prostředí. Využívám prvky somatické psychoterapie metody Biosyntézy. Záměrem terapie je postupná integrace tří základních procesů v životě člověka: přirozeného pohybu těla, emočního prožívání a uchopování sebe sama ze svého středu, esence.

  Biosyntéza

  Metoda Biosyntéza propojuje poznatky západní psychologie a inspiruje se východním učením o energetických drahách. Staví na Reichově pojetí psychosomatických bloků a konceptů ego-analýzy. Biosyntéza využívá zásadním způsobem poznatky perinatální psychologie, embryologie a neurověd. Terapeuticá práce směřuje k propojení procesů pohybových (projevovaných napínáním a uvolňováním svalů těla), mentálních (skrze vnímání, myšlenky a představy) a emočních (přes pocity a tělovou paměť). Zakladateli této celostní somatické psychoterapie jsou David Boadella a Silvie Splecht Boadella. V současnosti žijí vě Švýcarsku v Heidenu, kde je zároveň sídlo Mezinárodního instititu Biosyntézy. Více informací najdete na www.biosynteza.cz

  Sociální klinika

  Jde o službu ze srdce, které máme všichni. V rámci Sociální kliniky, společně s ostatními terapeuty, pracuji dobrovolnicky, zdarma. Radostí a odměnou je nám všem dobrý pocit z práce s klienty, kteří požádali Sociální kliniku o pomoc. Pro sebe mohu čerpat inspiraci z pracovní supervize nebo z dalšího vzdělávání k rozvíjení odbornosti. Posláním Sociální kliniky je nabízet terapii lidem v náročné životní situaci, kteří si ovšem tento druh služby nemohou z finančních důvodů dovolit. Potřebu pomoci u sebe jasně vnímají a chtějí na sobě pracovat spolu s terapeutem. Tito lidé hledají pro sebe v životě změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti. Více informací najdete na www.socialniklinika.cz

  Napište mi